Rapporter og udgivelser – University of Copenhagen

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

CMEC DANSK > Rapporter og udgivelser

2017

Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy

(Status and management of Alcon Blue in National Park Thy)

Kelager, Andreas, Bruun, Hans Henrik, Nash, David R., Tøttrup, Anders P. (2017): Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy. Videnskabelig rapport. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 79 sider.

Download

2016

Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene

(Identification of species and habitat types in the 2020 biodiversity targets)

Buchwald, E. and Heilmann-Clausen, J. (2016): Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene. Med særligt henblik på Naturstyrelsens arealer. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 30 sider. 


Download

Bevarelse af biodiversitet i de danske skove

(Conserving biodiversity in the Danish forests)

Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N. Strange og C. Rahbek (2016): Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder.  Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 110 sider.


Download

2015

Program for Basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy

(Program for baseline and long-term biodiversity monitoring in Nationalpark Thy)

Heilmann-Clausen, J., Larsen, J. C., Pedersen, L., Vistisen, K., Iversen, L. L., Kielgast, J., Bruun, H. H., Hermansen, B., Pedersen, O., Sand-Jensen, K. og Tøttrup, A. P. (2015): Program for Basis registration and nature monitoring in Nationalpark Thy. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 88 sider.


Download

2014


Biodiversitetskort for Danmark

(Biodiversitymap for Denmark)

Ejrnæs, R., Petersen, A.H., Bladt, J., Bruun, H.H., Moeslund, J.E., Wiberg-Larsen, P. and Rahbek, C. (2014): Biodiversitetskort for Danmark. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 100 sider.


Download

2012

Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger

(Conservation of the Biodiversity in Denmark

An Analysis of Effort and Costs)

Højgård, A.H, Strange, N., Anthon, S., Bjørner, T.B. and Rahbek, C. (2012): Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger. Arbejdspapir 2012:2. De Økonomiske Råd. 107 sider.


Download

2005

Naturværdier i Danske Nationalparker

(Nature values in Danish national parks)

Petersen, A.H., Larsen, F.W., Rahbek, C. Strange, N. og Lund, M.P. (2005) Naturværdier i Danske Nationalparker. En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker. Center for Makroøkologi, Københavns Universitet. 136 sider.


Download