Om centret – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Om centret

Om centret

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er et landtidsfinansieret Center of Excellence. Det åbnede 1 januar 2010 med fondsmidler fra Danmarks Grundforskningsfond og Københavns Universitet. 

Centeret integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfaglig forskningsprogram. Forskningen koncentrer sig om fundamentale spørgsmål om oprindelse, bevarelse og fremtiden for jordens biodiversitet:

  • Hvordan den rumlige stor-skala fordeling af biologisk diversitet på jorden kan forklares ud fra principperne i evolution, økologi og historiske tilfældigheder 
  • Hvordan evolutionære og økografiske principper, data og viden kan bruges til at udvikle robust, videnskabsbaserede strategier for forvaltning af biologisk diversitet i dag og i fremtiden
  • Hvordan påvirker klimaet som hovedfaktor distributionen af liv på jorden i fortiden, i dag og i fremtiden (givet arealanvendelse og klimaændringer)
  • Hvordan artsspecifikke højkvalitetsdata og viden om evolution, naturhistorie og artsbiologi kan forbedre vores dybgående forståelse af livet og organismers virke på jorden

 


CMEC hoster Sustainability Science og IPBES i Danmark.