Forskning – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Forskning

Forskning

Det forskningsmæssige mål for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er at udlede biologiens ”naturlove”. Vi fokuserer på de fire vigtigste processer, som påvirker livet på jorden:

  • Artsdannelse: Oprindelse og udvikling af arter
  • Bevægelse: Spredning af arter
  • Opretholdelse: Arters beståen gennem interaktion med andre arter
  • Uddøen af arter: Arters forsvinden

Vores forskning kan hjælpe samfundet med at overkomme to af de mest presserende udfordringer i vores tid, nemlig hvordan vi stopper masseuddøen af arter og hvordan vi forudser klimaforandringers effekt på biodiversitet.

Læs mere om vores forskning og igangværende projekter ved at klikke på billederne nedenfor.

Ekstra information / Sidebar