Biodiversitetssymposiet 2022 – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Konferencer > Biodiversitetssymposie...

Biodiversitetssymposiet 2022

Københavns Universitet arrangerer biodiversitetssymposiet som afholdes i København den 27.-28. januar 2022.

skovperlemorsommerfugl

Biodiversitetssymposiet har været afholdt hvert andet år siden 2011 som et samarbejde mellem Aarhus og Københavns Universitet, og med støtte fra Aage V. Jensens Naturfond og 15. Juni Fonden.  Biodiversitetssymposiet bringer fagfolk som arbejder med biodiversitet og naturforvaltning i Danmark sammen. 

Ved dette sjette biodiversitetssymposium er der nedsat en programkomité med medlemmer fra Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet. Komitéen har valgt 8 faglige temaer som kan læses herunder. Programmet er under udvikling og det er stadig muligt at byde ind med oplæg og postere frem til 1. december 2021. Forslag, inklusiv et kort abstract (5-10 linjer) sendes til Louise Imer Nabe-Nielsen på louise.nabe-nielsen@sund.ku.dk

Tilmelding kan foretages frem til 20. december 2021 via nedenstående link. Da der er begrænset antal pladser sker tilmelding efter først til mølle-princippet.

Tilmelding til biodiversitetssymposiet 2022

Denne side vil løbende blive opdateret og programmet vil blive lagt ud når det er færdigt.

Temaer til Biodiversitetssymposiet 2022

(27-28 januar 2022)

Vild natur i by- og landskabszone Tiltag til mere biodiversitet i by- og landzone. Hvem er de nye
aktører og hvordan arbejder de med biodiversitet?
Borgere og biodiversitet Inddragelse af borgere i naturprojekter, monitering og
formidling. Og er der sundhedspotentialer ved at involvere
borgere i naturprojekter?
Nature-based solutions Interaktioner mellem natur og andre samfundsmæssige
interesser, herunder økosystemtjenester og klimatilpasning.
Genopretning af selvforvaltende natur Fra mark og produktionsskov til selvforvaltende natur:
Assisteret spredning, udpining, græsning, veteranisering mv.
Next generation monitering LiDAR, eDNA, droner, fotogenkendelse, mv.
Arealreservation til vild natur Virkemidler og lovgivning. Hvor, hvordan og hvor meget?
Naturzoner, naturnationalparker og beskyttet natur.
Genopretning af naturlig hydrologi Våd natur i ådale, moser og skov. Naturlig vandbalance i jorden.
Gode naturhistorier Indlæg som ikke passer ind i de overordnede temaer.