Professor Jon Fjeldså tildeles kongelig ridderorden – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > Professor Jon Fjeldså ...

19. november 2012

Professor Jon Fjeldså tildeles kongelig ridderorden

Professor Jon Fjeldså fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet er blevet udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen. Ordenen tildeles personer for fortjenstfuld embedsgerning, for særlig indsats inden for kunst, videnskab og erhvervsliv eller for virke for danske interesser. Jon Fjeldså blev udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen af Hendes Majestæt Dronningen den 12. september med den officielle dato gældende fra 16. november. 

Et liv med fugle, som arbejde og hobby

Jon Fjeldså er kendt i akademiske kredse for sin ekspertise i ornitologi, herunder særligt Frugtduer tegnet af Jon Fjeldsåfuglenes evolution, biografi og taxonomi. Desuden har Jon Fjeldså i over 41 år været ansvarlig for udviklingen og kurateringen af Zoologisk Museums fuglesamlinger.

Udover sine forskningsprojekter, der særligt har fokuseret på fugle i Andesbjergene og i Østafrika, men også i andre verdensdele, er Jon Fjeldså berømt for sin kunstneriske indsats, der ofte går hånd i hånd med hans videnskabelige studier. Detaljerede og farverige optegninger af verdens fugle har således fundet vej fra Jon Fjeldsås hånd til forsiden af adskillige videnskabelige publikationer og opslagsværker.


Frugtduer tegnet af Jon Fjeldså