Specialeforsvar: Troels Leuenhagen Petersen – University of Copenhagen

26. juni 2013

Specialeforsvar: Troels Leuenhagen Petersen

3. juli 2013 kl. 13:00-ca.14:30

Center for Makroøkologi, Evolution and Klima, Universitetsparken 15, Bygning 3, kollokvierummet på 1. sal.

Fuglelivet i Høstemark Skov – Bestands- og diversitetsudviklingen hos ynglefugle i dansk naturskov

Vejledere: Anders P. Tøttrup og Robert Harry Evans
Censor: Jacob Nabe-Nielsen