Natur og Landbrug - en metamorfose? – University of Copenhagen

15. oktober 2013

Natur og Landbrug - en metamorfose?

Det lover godt, hvis en forvandling af arbejdet med natur og landbrug kan nedbryde modsætninger og skabe enighed. Og det lover godt, hvis forandringerne fører til fælles accepterede løsninger af både erhverv, borgere og organisationer.

Vil vi kunne opleve denne store forvandling?

Kom og hør tre bud på forvandlingens barrierer og potentialer.
Og ikke mindst: Giv selv din mening til kende og netværk
med andre akademikere med interesse i samspillet mellem natur og landbrug.

Tirsdag den 22. oktober kl. 17-19 på KU
SCIENCE, Thorvaldsensvej 40,
auditorium A2-70.04.

Oplægsholdere:

  • Hans Henrik Bruun (lektor ved Biologisk Institut, KU)
  • Steen Gade (MF, formand for Klima- og Energiudvalget)
  • Niels Peter Nørring (direktør for Natur og Miljø i Landbrug & Fødevarer)