Hjælp til skovens truede arter – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > Hjælp til skovens true...

22. maj 2014

Hjælp til skovens truede arter

naturforvaltning

Gamle og rådne træer er eksistensgrundlaget for en stor del af skovens truede biller, fugle, mosser og svampe. Derfor skal et nyt forskningsprojekt klarlægge, hvor mange smuldrende stammer, der egentlig skal til for at sikre de truede arter gode levevilkår, samt hvordan man kan få mere biologisk mangfoldighed i skovene ved hjælp af enkle og billige metoder. Projektet finder primært sted på Naturstyrelsens arealer i Gribskov, men resultaterne er relevante for hele landet og bliver samlet i en håndbog for skovforvaltere. Det sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og forskere fra Københavns Universitet.

Gamle træer og døde stammer er særligt værdifulde for livet i skoven

Gamle træer og døde stammer er særligt værdifulde for livet i skoven

Gribskov er allerede i gang med en generel omlægning af skovdriften for at fremme den biologiske mangfoldighed, og er derfor udpeget som lokalitet for forskningsprojektet.

 - Vi vil undersøge den biologiske mangfoldighed i en række forskellige skovområder i Gribskov og i andre dele af landet. Vi vil sammenligne skov, der har stået mere eller mindre urørt i mere end 50 år, og derfor har en høj naturlig forekomst af gamle træer, med skov der drives med fokus på tømmerproduktion, hvor træerne er unge og stærke. Samtidigt undersøger vi en række mellemstadier af dette. En sådan gradient af skovtyper kan afsløre, hvornår mængden af døde og gamle træer er tilstrækkelig til at skabe gode levevilkår for truede arter, forklarer Jacob Heilmann-Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og KlimaKøbenhavns Universitet.

- I Danmark findes ca. 60 % af landets truede arter i skoven. Derfor er det særligt vigtigt at gøre en indsats her, og det kræver et godt samarbejde mellem biologer og skovforvaltere, supplerer Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, der leder forskningsprojektet sammen med Jacob Heilmann-Clausen.

Håndbog til danske skovejere

En vigtig del af projektet er også at finde enkle og billige metoder til aktivt at fremme skovens biologiske mangfoldighed. I Gribskov vil forskerne udvælge træer med begrænset økonomisk værdi og behandle dem med henblik på at fremme hulheder og råd, som er levesteder for mange truede svampe og insekter.  

svampeforekomst i gammelt træ

Gamle og rådne træer er eksistensgrundlaget for en stor del af skovens truede arter

- Truede arter har ikke tid til at vente på, at træerne vokser sig gamle, så vi vil gerne levere nogle konkrete metoder til forvaltning af skove, der gennem lang tid har været ryddet for gamle og skadede træer gennem tyndinger og hugst. Det skal hjælpe skovene tilbage til en mere naturlig tilstand med smuldrende og hule stammer, fortæller Jacob Heilmann-Clausen

Hele projektet, som er gjort muligt ved hjælpe af støtte fra 15. juni Fonden, udmunder i en håndbog for danske skovejere, som både samler den nye og eksisterende viden om at fremme biologisk mangfoldighed i skovene.

Mød forskerne til BioBlitz

Projektet løber over de næste fire år og dækker i alt 50 ha i Gribskov fordelt på fem forskellige områder. Forskerne vil løbende registrere fugle, planter, svampe og insekter i området, og der er stadig fri tilgængelighed for besøgende.

Projektet lanceres i Gribskov den 24.-25. maj 2014 i forbindelse med den lokale BioBlitz, et arrangement hvor offentligheden inviteres til at registrere flest mulige arter i et område i samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og forskere fra Københavns Universitet.

Kontakt

Lektor Jacob Heilmann-Clausen, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Telefon: 35 32 12 30 / mobil: 23 83 99 97
E-mail: jheilmann-clausen@snm.ku.dk

Kontakt fra Naturstyrelsen
Skovfoged Jan-Erik Løvgren
Telefon: 72 54 30 00 / mobil : 23 21 53 60
E-mail: Jel@nst.dk