123 forskere: Traditionel videnskabelig indsamling kan ikke undværes – University of Copenhagen

28. maj 2014

123 forskere: Traditionel videnskabelig indsamling kan ikke undværes

Jon Fjeldså og Gary R. Graves (CMEC) er medforfattere på et indlæg i Science af 123 forskere omkring behovet for fortsat indsamling for dokumentation af verdens biologiske mangfoldighed. Dette er et svar på et tidligere indlæg, hvor det blev hævdet at indsamling repræsenterer en trussel mod arters overlevelse, og i øvrigt var blevet overflødiggjort af muligheden for at bruge fotos, DNA fra levende individer o.a. som dokumentation. Deres respons påpeger at dette slet ikke kan erstatte traditionel videnskabelig indsamling, og at værdien ved grundig dokumentation af et områdes biodiversitet langt overgår risikoen for at man herigennem skulle komme til at udrydde nogen art.

Link til artikel