Fugle på vej til Danmark udfordrer dansk naturforvaltning – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > Fugle på vej til Danma...

1. september 2014

Fugle på vej til Danmark udfordrer dansk naturforvaltning

Nye arter i Danmark

Når klimaet ændrer sig, vandrer fugle og andre dyr nordøst på i Europa for at følge med det klima, de er vant til. Det betyder, at nye arter finder vej til Danmark, mens nuværende arter kan blive sværere at fastholde i Danmark. Et nyt studie af danskernes holdning til fugle viser, at danskerne både ønsker at bevare de nuværende fugle i Danmark og tage sig af de truede fugle, som kommer sydfra. Hvis det skal opfyldes, stiller det nye krav til den danske naturforvaltning, påpeger forskerne bag studiet.

Danskerne holdning til eksisterende og nye fugle i Danmark er undersøgt i et nyt studie. Foto: Scyrene flickr.com Hent foto

- I dag har vi en naturforvaltning, der forsøger at bevarer status quo. Indsatsen er målrettet de arter, der er i landet i dag. Vi ved, at mange arter vil vandre nordøst på i Europa, og spørgsmålet er så, om danskerne er villige til at ændre eller udvide indsatsen til de nye arter og måske give slip på nogle af de velkendte, fortæller Carsten Rahbek fra Danmarks Grundforskningsfonds Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Danskerne vælger både med hjerne og hjerte

Dette er nu undersøgt i et tværfagligt samarbejde med socioøkonomiske kollegaer under ledelse af Professor Niels Strange og med Thomas Lundhede fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Ved hjælp af et kompliceret spørgeskema, et såkaldt valgeksperiment, har mere end 800 danskere taget stilling til eksisterende og nye fugle på dansk jord. Hvis det står til dem, skal man bruge støttekronerne til at sikre, at nuværende arter i Danmark har gode levevilkår, uanset om de er i tilbagegang eller ej. Men danskerne er også villige til at sikre, at arter der kommer sydfra kan leve i Danmark, hvis de er på tilbagegang i Europa.

- Naturbevarelse er afhængig af befolkningens støtte og interesse. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvilke nationale holdninger der er på spil i befolkningen. Vi ser, at danskerne prioriterer indsatsen for de arter, der har mest brug for det, samt de arter der er velkendte. Man kan oversætte det til, at danskerne både vælger med hjerne og hjerte, forklarer Niels Strange om studiet, der er udgivet i tidsskriftet PLOS ONE.

Han understreger, at studiet ikke omhandler arter, der er fremmede og skadelige for dansk natur, såkaldte invasive arter. Der er udelukkende tale om fugle, der udvider deres naturlige levesteder til Danmark, når klimaet ændrer sig.

Dynamisk naturforvaltning er billigere

Hvis dansk natur skal byde på føde og gode ynglepladser til de nye fugle sydfra, er det dog ikke tilstrækkeligt, at forvaltningen kun fokuserer på de nuværende arter, påpeger forskerne. De fremhæver derfor muligheden for en dynamisk naturforvaltning, hvor indsatsen også fokuserer på at rumme de arter, der klimatisk set kan leve her.

- Det vil flytte fokus fra den enkelte art til forvaltning af områder som helhed. Der vil være en billigere indsats end at forsøge at bevare status quo, i en tid hvor klimaet forandrer sig, og det vil give god mening i en international sammenhæng, siger Carsten Rahbek.

Farvestrålende fugle kan finde vej til danskernes kikkerter

På trods af at forandringer ved de danske foderbrætte er uundgåelige, kan forskerne ikke forudsige præcis, hvilke fugle der vil søge til Danmark, men det drejer sig især om dem, der trives i varme og tørre somre.

Hærfugl

Hæfugl. Foto: Agustín Povedano Flickr.com Hent foto

- Ellekragen og hærfuglen kunne være et bud på nye arter, som ovenikøbet er fantastisk smukke fugle. Dem vil jeg da personligt glæde mig over at få i kikkerten, fortæller Carsten Rahbek.

Omvendt kan fx hjejlens lange fløjt blive sværere at fastholde i Danmark. Den er nemlig blandt de vadefugle, der ikke vil drage fordel af de varmere og tørrere somre.

Læs artiklen i tidsskriftet PLOS ONE

Kontakt

Niels Strange
Mobil: 30244181

Carsten Rahbek
Tlf: 35321030

Thomas Lundhede
Mobil: 81718819

Elisabeth Wulffeld
Kommunikationsmedarbejder
Mobil: 21179140