Coronavirus Dansk / English

Dansk Citizen Science giver overraskende viden om svampenes levevilkår – University of Copenhagen

23. september 2016

Dansk Citizen Science giver overraskende viden om svampenes levevilkår

Svampeliv

Baseret på mere end 80.000 danske svampefund, foretaget af frivillige svampe-entusiaster, er forskerne blevet klogere på svampes levevilkår i den danske natur. Med data fra et såkaldt Citizen Science projekt, har forskere ikke bare fundet ud af, at de fleste svampe fortrækker store træer, men også, at træernes kemi er afgørende for antallet af svampearter i et område.

Et dansk Citizen Science studie, som netop er offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift New Phytologist, viser, at mange svampe, som lever af veddet inde i træernes stammer, grene og rødder, primært vælger levesteder efter træernes størrelse. Lektor Jacob Heilmann-Clausen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet forklarer,

Et netop udgivet Citizen Science studie viser, at svampe ikke er ligeglade med træernes kemi. De vil helst bo på asketræer og ædelgran fordi deres ved er basisk (Foto: Jacob Heilmann-Clausen). Pressefoto.

Det viser sig nu, at svampene er ret ligeglade med om en træart har groet i Danmark i ti eller titusinder år, ligesom det ikke betyder noget, for hvor mange forskellige svampe der findes, om det er en sjælden eller almindelig træart. Mange svampe vil bo på de store træer, formentlig fordi der er flere forskellige typer levesteder”.

Desuden viser det sig, at træernes kemi har afgørende betydning for antallet af svampearter i et område. Et resultat der overraskede forskerne. Jacob Heilmann-Clausen uddyber,

Vores resultater viser faktisk det modsatte af hvad man tidligere troede om svampenes fortrukne levesteder. Vi fandt ud af, at de fleste svampearter fortrækker træer med basisk ved, som eksempelvis asketræer og ædelgran. Det betyder, at svampene i mindre grad lever på ege- og grantræer, fordi deres ved er mere surt".

Offentligheden giver ny uvurderlig svampe-viden 

Hidtil har det ikke været muligt at indsamle tilstrækkeligt data til at lave et dybdegående studie af sammenhængen mellem træer og de forskellige svampe, som lever på dem. Men med hjælp fra de mere end 400 frivillige danske svampeentusiaster, der har bidraget med flere end 80.000 observationer af omkring 1000 forskellige svampearter, blev det nye studie en realitet.

Svampe har altid fascineret mig, så det er glædeligt at flere og flere danskere deler min interesse. Det er et ekstra plus, at så mange også har lyst til at hjælpe forskere med at indsamle data. Det giver os mulighed for at få et endnu bedre kendskab til svampenes foretrukne levesteder. Den viden kan vi bruge til at forstå hvad vi kan gøre for at få flere svampe i den danske natur og på den måde øge biodiversiteten” slutter Jacob Heilmann-Clausen.

Kontakt

Jacob Heilmann-Clausen
Mobil: 23 83 99 97
jheilman-clausen@snm.ku.dk