Coronavirus Information på dansk / Information in English

Christian Hof er tilbage – University of Copenhagen

3. marts 2009

Christian Hof er tilbage

Christian Hof er vendt tilbage til centret


Christian Hof er d. 1. marts vendt tilbage til CME fra Miguel Araujo laboratoriet i Madrid for at færdiggøre sit PhD-forskningsprogram om klimaændringernes indvirkning på padders globale biodiversitet og følgerne for bevaringsplanlægning.