Prestigefyldt OTICON-stipendium til specialestuderende ved CMEC – University of Copenhagen

14. december 2009

Prestigefyldt OTICON-stipendium til specialestuderende ved CMEC

Peter Søgaard Jørgensen - specialestuderende ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima - har fået tildelt det ene af de to stipendier til studerende der påbegynder et specialestudium eller en PhD ved det Naturvidenskabelige Fakultet. ved Københavns Universitet.

Stipendiet på 100.000 kr. skænkes af OTICON-fonden til støtte for det arbejde Peter vil udføre i sit specialeprojekt: "Interactions between change in land use and climate on population trends of European passerines". En særskildt del af stipendiet vil støtte Peters kommende deltagelse i "Applied Evolution Summit" på Heron Island (www.evolutionsummit.org), hvor han vil præsentere en konceptuel model vedrørende  evolutionær tilpasning til multiple miljømæssige ændringsprocesser.