Coronavirus Dansk / English

42 forskere: Sådan stoppes tabet af biologisk mangfoldighed – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > 42 forskere: Sådan sto...

15. marts 2012

42 forskere: Sådan stoppes tabet af biologisk mangfoldighed

Biodiversiteten i den danske natur er hårdt presset. Det dokumenterer den ene rapport efter den anden. Der er behov for at definere en række områder i landet, hvor naturen har førsteret og sikres mere plads og bedre pleje, hvis vi skal standse tabet af biologisk mangfoldighed.

En række forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima har sammen med i alt 42 forskere skrevet en ny rapport, som kommer med en stribe konkrete anbefalinger til landets politikere.

I dag offentliggør de 18 natur- og miljøorganisationer i Det Grønne Kontaktudvalg en veldokumenteret rapport, som peger på en række konkrete beslutninger, som landets politikere bør tage, hvis mangfoldigheden blandt danske dyre- og plantearter skal sikres.

Rapporten ”Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed” er skrevet af 42 uafhængige forskere og dækker alle områder af Danmarks natur – både på land og i vandet. Forskerne peger entydigt på behovet for, at den danske natur planlægges og plejes bedre og får langt mere plads, end den har nu.

Den danske biodiversitet er i stadig tilbagegang. Som konsekvens er 20-40 % af de danske arter truede. Det er et højt tal og Danmark står sig bemærkelsesværdig dårligt i sammenligning med andre europæiske lande” fremhæver Professor Carsten Rahbek, som er hovedforfatter på rapportens konkluderende syntese og konsensuskapitel.

I samme kapitel konkluderer rapporten at ”Den danske indsats for biodiversitet er yderst mangelfuld og meget lidt omkostningseffektiv – fordi den primært har haft andre formål end at beskytte biodiversitet” 

Forskerne peger på, at manglende planlægning kortlægning og overvågning af arterne i naturen udgør et af de største problemer for at kunne forvalte den danske artsrigdom mere effektivt.

Det er afgørende, at de politikere, vi har i dag, tager ansvar for at vi får viden om, hvor naturarealerne er, så vi kan registrere og beskytte dem, og at sørge for, at områder med særlig værdifuld natur bliver plejet. Det er helt nødvendigt, at vi i dag sikrer, at artsrigdommen kan trives, så biodiversiteten kan sikres for vores børn og børnebørn, og erfaringen viser, at det hjælper, at gøre noget, hvis det gøres rigtigt”, siger Ella Maria Bisschop-Larsen der er formand for Det Grønne Kontaktudvalg og præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

En række nye rapporter om biodiversitet skrevet af CMEC forskere

Rapporten udkommer blot to uger efter offentliggørelsen af en anden markant rapport fra Center for Makroøkologi, Evolution. I analysen: Bevarelse af biodiversiteten i Danmark - En analyse af indsats og omkostninger, gives der anvisninger på omfanget af den nødvendige indsats for at bevare Danmarks biodiversitet, en mulig prioritering af indsatsen samt de samfundsøkonomiske omkostninger. Her anbefales det blandt andet at prioritere indsatsen i eksisterende natur, og særligt i skovene som er forholdsvis billige at omlægge, indeholder flest arter og hidtil har været underprioriteret i den danske naturforvaltning. Rapporten er udarbejdet af Specialkonsulent Anders Højgård Petersen, Professor Niels Strange og Professor Carsten Rahbek i samarbejde med De Økonomiske Råds sekretariat og er baggrundsrapport til vismandsrapporten miljø og økonomi 2012.

Læs hele rapporten Danmarks natur frem mod 2020 – om at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed

For rapportens forfattere kontakt:
Carsten Rahbek, professor og leder for Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet, telefon 3532 1030, crahbek@snm.ku.dk

For organisationerne i Det Grønne Kontaktudvalg:
Ella Maria Bisschop-Larsen præsident, Danmarks Naturfredningsforening, mobil 20 40 23 10, mail emb@dn.dk