Havmiljøpolitisk konference i Stockholm – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > Havmiljøpolitisk konfe...

25. august 2010

Havmiljøpolitisk konference i Stockholm

Brian MacKenzie (CMEC) holdt en "keynote" tale på en højprofileret havmiljøpolitisk konference  ved det svenske Institut for Havmiljø d. 25. august 2010.

Talen vedrørte hvor mange torsk, som er nødvendige for at holde balance i bestanden i Østersøen. Det blev fremhævet, at langtidsperspektiver af økologiske processer, som påvirker torskebestanden, kan bidrage til ny indsigt til fordel for udviklingen af en "management og conservation" politik. Mødet var organiseret af det svenske Institut for Havmiljø og Helsinki kommissionen for beskyttelse af Østersøens havmiljø (HELCOM).

Programmet kan ses her.