Kandidateksamen Dorthe Pedersen 14. aug. kl. 13.15 – University of Copenhagen

10. august 2009

Kandidateksamen Dorthe Pedersen 14. aug. kl. 13.15

Titel: "Post-fledging Survival and Behaviour of Juvenile Little Owls (Athene noctua) in Denmark"
Tidspunkt: 14. August 2009 kl. 13.15 - 15.00 - Sted: Auditorium A, Bygning 10, Universitetsparken 15

Vejledere: Carsten Rahbek, Kasper Thorup, Peter Sunde - Ekstern eksaminator: Bengt Holst, Vicedirektør ved Københavns Zoo.

Præsentation og eksamination på dansk.

Det overordnede mål i specialerapporten er at undersøge dødeligheden af unge flyvefærdige kirkeugler og at kvantificere de unge flyvefærdige kirkeuglers handlingsmønstre. Unge kirkeugler er blevet radio-sporet fra de blev flyvefærdige til de spredtes i 2007 og 2008 for at kvantificere de unge fugles overlevelse fra de blev flyvefærdige til de forlod deres opvækstområde.