At være vidt udbredt på denne jord er utrolig sjældent – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > At være vidt udbredt p...

14. juni 2010

At være vidt udbredt på denne jord er utrolig sjældent

I anledning af åbningen af Grundforskningscenteret for Makroøkologi, Evolution og Klima spørger Ellen Ø. Andersen fra Politikens sektion Viden Carsten Rahbek "Hvad forsker du i?"

Hvad forsker I i på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima? »Vi forsker i at forstå de grundlæggende naturlove, som bestemmer fordelingen af individer og arter på Jorden. Det er en stor opgave, men det skal det også være, for det er et grundforskningscenter med store bevillinger over lang tid, så vi skal have ambitiøse mål. Centret har en bevilling på 120 mio. kr. i fem år med mulighed for forlængelse i fem år«. Hvorfor forsker I i de emner? »Der har i lang tid været en tro på, at klima og miljøet af i dag er bestemmende for, hvor individer og arter lever, og hvor mange der kan sameksistere. Men der er andre faktorer, som spiller ind, f. eks. evolution.

Og så er der historie. Et vulkanudbrud kan forrykke tingene, en asteroide, der ramte Yucatanhalvøen for 65 mio. år siden, kan have forandret verdens gang.

Endelig er der tilfældigheder. Det er de fi-re hovedparametre, vi prøver at kigge på.

Feltet har flyttet sig fra, at der har været konsensus om, at det hele nok var i ligevægt med det nuværende klima, og hvis vi så forandrer klimaet på Jorden, vil det nødvendigvis have stor effekt. Men jo mere vi kigger på det, jo mere kan vi se, at det nutidige klima formentlig ikke betyder så meget, som vi troede. Evolutionen og historien spiller kraftigere ind end antaget.

Noget tyder på, at arter og organismer kan håndtere klimaforandringer bedre, end man forestillede sig for fem år siden«. Så klimaændringer behøver ikke at føre til masseuddøen? »Man har frygtet, at klimaændringer i sig selv vil medføre masseuddøen. Det er der ikke meget, der tyder på. Men klimaet forstærker problemet med naturødelæggelserne.

Hvis klimaet forandrer sig, skal arter kunne flytte på sig. Hvis de ikke har nogen steder at flytte hen, vil det være katastrofalt«. Hvordan gør I? »Troen på, at det nutidige klima betyder det hele, bygger på store analyser på mange datasæt. Problemet med disse datasæt er, at det meste af dataene kommer fra vidt udbredte og almindelige arter, så dybest set er de love, man har fundet, baseret på almindelige arter. Der er bare det problem, at det at være vidt udbredt er utrolig sjældent! Størstedelen af biodiversiteten består af sjældne arter eller arter med meget begrænset udbredelse, og vi har været med til at vise, at disse generelle regler ikke gælder for disse arter. Vi har på computere simuleret verden og sagt, at sådan her skal verden se ud, hvis det, vi tror, er rigtigt. De verdener, der kom ud af computeren, lignede ikke denne verden. Læs hele artiklen via InfoMedia.dk