Christian Hof forsvarer sin PhD afhandling – University of Copenhagen

23. april 2010

Christian Hof forsvarer sin PhD afhandling

Afhandlingens titel er "Species distributions and climate change: current patterns and future scenarios for biodiversity" (Arters udbredelse og klimaændring: Nuværende mønstre og fremtidige scenarier for biodiversitet). Vejlederne er Carsten Rahbek and Miguel Araujo og censorerne er Hans Henrik Bruun, Robert Colwell, og Nathan Sanders.