Politisk workshop om biodiversitet – University of Copenhagen

22. december 2011

Politisk workshop om biodiversitet

I starten af det danske EU-formandskab i 2012 er Københavns Universitet medarrangør på to workshops, der går forud for nedsættelsen af FN's kommende Biodiversitet Panel IPBES (Intergovernmental Panel for Biodiversity and Ecosystem Services). De to workshops arrangeres i samarbejde med EPBRS (European Platform for Biodiversity Research Strategy) og Miljøministeriet. Københavns Universitet bidrager bl.a. til planlægningen og til selve afholdelsen på Bispetorvet, hvor professor Carsten Rahbek og professor Neil Burgess fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima deltager med flere faglige indlæg samt faglig sparring til ministeriets embedsmænd.

Videnskabelige oplæg og politisk vilje

På den første workshop "EPBRS - The thematic content of the first IPBES work programme" der afholdes 16.-18. januar skal EU's officielle politiske og faglige holdning afklares. Outcome af denne workshop rapporteres direkte til EU-kommissionen. Deltagerne udgøres af to delegerede fra hvert land (én forsker og én embedsmand/politiker) samt inviterede universitetsforskere og uafhængige eksperter. I alt forventes ca. 85 deltagere.

Den anden workshop "EU Expert Meeting - Peer review procedures in IPBES and procedures for election of authors, editors and reviewers in IPBES" der afholdes 19.-20. januar har til formål at afklare proceduren for peer-review af IPBES rapporter mv. Der ønskes et væsentligt input fra universiteterne i erkendelse af de problemer som IPCC (klima-panelet) er løbet ind i vedr. brug af ikke-peer-reviewed information. I alt forventes ca. 60 deltagere.

Yderligere information om biodiversitet, IPBES og EPBRS:
EPBRS 
IUCN
Naturstyrelsen
Københavns Universitet
Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

For yderligere oplysning om KU's engagement kontakt professor Carsten Rahbek crahbek@bio.ku.dk; telefon: 35 32 10 30