Naturødelæggelse og klimaforandringer kan øge risiko for pandemier – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Nyheder og medier > Pressemeddelelser og nyheder > Naturødelæggelse og kl...

25. maj 2020

Naturødelæggelse og klimaforandringer kan øge risiko for pandemier som Covid-19

De globale kriser med ødelæggelse og tab af naturlige økosystemer i kombination med klimaforandringer ser ud til at spille en rolle i forhold til, hvor ofte virusser hopper fra dyr til mennesker og bliver til globale pandemier. Det argumenterer læger og biologer fra blandt andet Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital for i en ny forskningsgennemgang.

”Set fra virusser og mikrobers synspunkt, så er mennesket en ressource. Vi er en stabil biomasse, som der bliver mere og mere af på planeten jorden. I dag udgør vi mennesker og vores husdyr 96 procent af den globale biomasse for pattedyr, mens de 5000 vilde arter udgør blot 4 procent. Derfor bliver det også mere og mere attraktivt for virus at udvikle sig i retning af at kunne leve i mennesker. Derfor spekuleres der også på, om der er et selektionspres på virus til at tilpasse sig os mennesker,” siger Carsten Rahbek fra Center for Macroecology, Evolution and Climate på GLOBE Institute, medforfatter til artiklen i Danish Medical Journal.

”Det kan måske lyde overdrevet, når vi kæder klimaforandringer og tab af biodiversitet og økosystemer sammen med pandemier som Covid-19. Men når vi mennesker direkte eller indirekte ødelægger dyrs levesteder, og op mod 70 procent af de naturlige økosystemer er påvirket, så kan de blive tvunget til at søge nye habitater for at overleve og komme tættere på vores husdyr og på mennesker. Det gælder eksempelvis flagermusen, der bærer mange virusser.”

Læs mere i pressemeddelelse fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet [https://sund.ku.dk/nyheder/2020/05/laeger-og-biologer-naturoedelaeggelse-og-klimaforandringer-kan-oege-risiko-for-pandemier-som-covid-19/]

Artikel: COVID-19 is possibly a consequence of the anthropogenic biodiversity crisis and climate changes [link til pdf på CMEC-siden]

Artikel på Videnskab.dk https://videnskab.dk/naturvidenskab/risikoen-for-pandemier-oeges-muligvis-af-klimaforandringer-og-naturoedelaeggelser

Omtale i Berlingske Tidende https://www.berlingske.dk/danmark/forskere-taettere-kontakt-med-flagermus-oeger-virusrisiko