Rebecca Swab er tilbage i CMEC – University of Copenhagen

13. august 2012

Rebecca Swab er tilbage i CMEC

på et 2 ugers besøg 13. Aug - 26. Aug. 2012, hvor hun skal arbejde sammen med Hans Henrik Bruun i forsøg på at vurdere, hvorvidt lokal tilpasning af Carlina Vulgaris (en tidselart) påvirker dens respons på klimaændringer.

For at gøre dette har de skabt en rumlig explicit metapopulations modelog inkorporerer både skifte i habitat pga klimaændring og skifte i frugtbarhed og overlevelsesrate baseret på information fra translokations eksperimenter. Dette kan give indsigt i, hvordan lokal tilpasning vil kunne udligne ændringer i habitaters egnethed.