Sektion for Makroøkologi, Evolution og Klima – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Om

Sektion for Makroøkologi, Evolution og Klima

SMEC integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfaglig forskningsprogram med højtprofilerede forskere, postdocs, Ph.d. studerende, samt teknisk og administrativt personale.

Vores forskere arbejder blandt andet inden for de videnskabelige felter: makroøkologi, historisk ø-biogeografi, evolutionsbiologi, økologi, populationsbiologi, klimaforandringer, bevaringsbiologi og miljøøkonomi.

Målet for SMECs forskning er at udlede biologiens ”naturlove”. Vi fokuserer på de processer, som påvirker livet på jorden. Vores forskning kan derved hjælpe samfundet med at overkomme to af de mest presserende udfordringer i vores tid, nemlig hvordan vi stopper masseuddøen af arter og forudsigelse af klimaforandringers indflydelse på biodiversitet.


SMEC hoster Sustainability Science Centre og IPBES i Danmark.