Center for Makroøkologi, Evolution og Klima – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Om CMEC

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) er et langtidsfinansieret Center of Excellence. Det åbnede 1. januar 2010 med fondsmidler fra Danmarks Grundforskningsfond og Københavns Universitet. Centeret er en del af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi og Statens Naturhistoriske Museum.

CMEC integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfaglig forskningsprogram med højtprofilerede forskere, postdocs, Ph.d. studerende, samt teknisk og administrativt personale.

Vores forskere arbejder blandt andet inden for de videnskabelige felter: makroøkologi, historisk ø-biogeografi, evolutionsbiologi, økologi, populationsbiologi, klimaforandringer, bevaringsbiologi og miljøøkonomi.

Målet for CMECs forskning er at udlede biologiens ”naturlove”. Vi fokuserer på de processer, som påvirker livet på jorden. Vores forskning kan derved hjælpe samfundet med at overkomme to af de mest presserende udfordringer i vores tid, nemlig hvordan vi stopper masseuddøen af arter og forudsigelse af klimaforandringers indflydelse på biodiversitet.


CMEC hoster Sustainability Science Centre og IPBES i Danmark.