Program for Basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy – University of Copenhagen

Program for

Basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy

(Program for baseline and long-term biodiversity monitoring in Nationalpark Thy)

Heilmann-Clausen, J., Larsen, J. C., Pedersen, L., Vistisen, K., Iversen, L. L., Kielgast, J., Bruun, H. H., Hermansen, B., Pedersen, O., Sand-Jensen, K. og Tøttrup, A. P. (2015): Program for Basis registration and nature monitoring in Nationalpark Thy. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 88 sider. Download