Center for Makroøkologi, Evolution og Klima – University of Copenhagen

macroecology
Centeret er etableret med midler fra Danmarks Grundforskningsfond, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Makroøkologi søger at afdække, beskrive og forklare temporale og rumlige mønstre i den biologiske variation. Centeret integrerer terrestrisk og marin forskning i et tværfagligt forskningsprogram, som omhandler fundamentale spørgsmål om oprindelse, opretholdelse, bevaring og fremtid af liv og biologisk diversitet på jorden.


Macroecology & Macroevolution

Phylogeography & Extinction

Oceanography & Macroecology

Mountains & Oceans

Conservation & Biodiversity

 

Biogeography & Phylogenies

Movement & Dispersal

Marine Population & Macroecology

Climate Change

Socioeconomics & Biodiversity