Schools


The Center for Macroecology, Evolution and Climate (CMEC) is engaged in various teaching and educational projects aimed at Danish elementary and high schools. Our projects, products, and methods are described below in Danish.


Forskningsbaseret undervisning

På Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) bidrager vi til uddannelsen af elever og lærere i både grundskolen og gymnasiet. Vi samarbejder med aktører og institutioner i hele landet om at øge den naturfaglige dannelse gennem forskningsbaseret naturfagsundervisning.

Vores produkter

Vi udvikler undervisningsmaterialer og efteruddannelse af høj kvalitet baseret på den nyeste forskningsviden. Vores produkter indbefatter både undervisningsforløb, undersøgelsesbaserede aktiviteter, fagtekster, videoer, interaktive figurer, feltarbejde, artikler, lærerkurser, workshops og foredrag.

Vores metoder

Vores produkter udvikles i et gensidigt samarbejde mellem universitetsforskningen og skoleverdenen. Vores designproces foregår i tæt samspil mellem naturvidenskabelige forskere, professionelle udviklere og lærere. Vi sikrer relevans og anvendelighed ved konsekvent at teste og evaluere vores produkter med lærere og elever.

Vores formål 

Vi vil sikre, at skolerne og gymnasierne har adgang til tidssvarende og forskningsbaseret viden indenfor CMEC’s kerneområder som biodiversitet, klima og bæredygtighed. Vi vil dele ud af CMEC’s enorme forskningsviden for i sidste ende at bidrage til elevernes naturfaglige dannelse.

Læs mere om vores projekter i menuen nedenfor.

 

Et grønnere klima er fællesfaglige forløb til udskolingen om naturbaserede klimaløsninger. Aktiviteterne tager udgangspunkt i elevernes egne undersøgelser af den lokale natur som fx skov eller kyst. Forløbet udvikles i samarbejde med Biologisk Institut på Syddansk Universitet, Biologiforbundet, Danmarks Naturfagslærerforening, Geografforbundet og Astra. 

Støttet af VILLUM FONDEN

Projektledere

Karsten Elmose Vad og Carsten Rahbek

Projektgruppe

CMEC: Katrine Minddal, Anders Højgård Petersen, Carsten Rahbek og Karsten Elmose Vad
SDU: Rune Steinfurth, Gary Banta og Marianne Holmer 

Kontakt

Katrine Minddal

Læs mere 

https://gronnereklima.dk/

 

 

Projektet Biodiversitet i gymnasiet omfatter undervisningsmaterialer og -forløb om biodiversitet til biologi og bio-tek i gymnasiet samt efteruddannelse af gymnasielærere. Projektet udvikles i samarbejde med Foreningen af Danske Biologer (FaDB). 

Støttet af Novo Nordisk Fonden

Projektledere

Carsten Rahbek og Karsten Elmose Vad

Projektgruppe

Emma Emilie Andersen, Carsten Rahbek, Katrine Minddal, Karsten Elmose Vad og Lars Johansen (FaDB).

Kontakt

Emma Emilie Andersen

Læs mere

https://biodiversitetigymnasiet.dk/

 

Naturvidenskabens ABC: Biodiversitet som grundlag for natur og menneskeliv

Temapakke, magasin og inspiration til undervisning i biodiversitet fra 1.-9. klasse med udgangspunkt i professor Carsten Rahbeks forskning udviklet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet som en del af Naturvidenskabens ABC.

Kontakt

Karsten Elmose Vad

Læs mere her 


Naturvidenskabens ABC: Hav og klima i den antropocæne tidsalder

Temapakke, magasin og inspiration til undervisning i hav og klima for grundskolens 1.-9. klasse med udgangspunkt i professor Katherine Richardsons forskning udviklet i samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet som en del af Naturvidenskabens ABC.

Kontakt

Katherine Richardson

Læs mere her

 

Hvilken natur? er en antologi om natursyn og natur i Danmark, redigeret af Anne Katrine Gjerløff og Karsten Elmose Vad, udgivet af Biologiforbundet i 2021 og støttet af 15. Juni Fonden. CMEC har bidraget med tre kapitler til bogen:

  • Karsten Elmose Vad: Natursyn – forstå dit eget og andres syn på vores natur
  • Carsten Rahbek: Hvad er biodiversitet – og hvorfor er den vigtig for os?
  • Carsten Rahbek: Danmarks biodiversitet: status, trusler og fremtid

Læs mere her

Kontakt

Karsten Elmose Vad

 

Den levende planet er arbejdstitlen på et forløb i Videnskabsklubben med udgangspunkt i professor Katherine Richardsons og professor Carsten Rahbeks forskning. Lanceres i 2025.

Kontakt

Karsten Elmose Vad

 

 

 

 

 

Rahbek, C., Vad, K.E., Minddal, K., Holmer, M. & Banta, G. 2023. ”Undervisning i de naturbaserede klimaløsninger” i hhv. Geografisk Orientering, STEM og Kaskelot. Download.


Rahbek, C., Vad, K.E., Mebus, J. & Andersen, E.E. 2023. ”Biodiversitet. Arter, gener og økosystemer”. FaDB & CMEC. Download.


Vad, K.E. 2021. ”Natursyn – forstå dit eget og andres syn på vores natur” i Gjerløff, A.K. & Vad, K.E. ”Hvilken natur?”. Biologiforbundet. Læs mere.


Rahbek, C. 2021. ”Hvad er biodiversitet – og hvorfor er den vigtig for os?” i Gjerløff, A.K. & Vad, K.E. ”Hvilken natur?”. Biologiforbundet. Download.


Rahbek, C. 2021. ”Danmarks biodiversitet: status, trusler og fremtid” i Gjerløff, A.K. & Vad, K.E. ”Hvilken natur?”. Biologiforbundet. Download.


Vad, K.E. 2018. ”Hvad er et natursyn?”. Biologiforbundet. Kaskelot nr. 222.