Stilling ledig som centeradministrator/ specialkonsulent ved CMEC – University of Copenhagen

31. maj 2018

Stilling ledig som centeradministrator/ specialkonsulent ved CMEC

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima søger snarest en centeradministrator.

Centeret er et Grundforskningscenter placeret ved Statens Naturhistoriske Museum, og er internationalt anerkendt. Centeret huser ca. 50 forskere, teknikere og studerende. Vi arbejder med, hvad der bestemmer fordelingen af biologisk liv på jorden i fortiden, i dag og ikke mindst i fremtiden, når klimaet forandrer sig. Vi bruger denne viden i samarbejde med nationale og internationale organisationer, forvaltere og myndigheder, mht. hvordan vi forvalter jordens naturressourcer og biodiversitet - og vi formidler aktivt vores forskning til samfundet.

Arbejdsopgaver  

Centeradministratoren er centralt placeret ved centeret og skal sammen med Centerlederen varetage og lede centerets administration særligt i henseende til økonomi, projektstyring og HR.  

Som centeradministrator ved Grundforskningscentret skal du understøtte forskningscenterets mange forsknings-, formidlings- og undervisningsaktiviteter. Centeradministratoren har således ansvaret for det daglige overblik samt styring af den mangeartede administrative virksomhed. Du har desuden personaleansvar for centerets sekretærer.

En væsentlig opgave er at have overblik over længerevarende bevillinger og projekter, og have overblik over aftaler med internationale institutioner, fonde med videre. Du skal medvirke til afrapportering til bevilgende fonde og myndigheder, herunder EU bevillinger. Særligt ansvar for årlig afrapporteringsproces til Danmarks Grundforskningsfond, hvilket indebærer at sikre at deadlines overholdes, indhentning af data og udarbejdelse af endelig rapport. Det er en afgørende opgave at sikre samarbejdet og opfølgning på diverse opgaver i forhold til fonden. Du skal generelt deltage i økonomistyring i forbindelse med bevillinger og budgetoverholdelse. Du vil tillige have en understøttende funktion særligt ved budgetlægning i forbindelse med forskernes fremtidige bevillingsansøgninger.

I centerets rekruttering af nye medarbejdere spiller du en afgørende rolle i forhold til vurdering af budgetrammen for de eksterne bevillinger. Du er centerets kontaktperson til HR i forhold til alle administrative aspekter af rekrutteringsprocessen, du hjælper forskerne med udformning af stillingsopslag og har kontakt til kandidater indtil gennemført ansættelse. Du vil have understøttende funktion i forbindelse med ansøgningsprocessen for arbejds- og opholdstilladelse ved rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. I forbindelse med udstationering af phd-studerende er orientering om udenlandske studieregler også en væsentlig opgave.

Du skal kunne arbejde i første linje i forhold til medarbejdere, forskere og samarbejdspartnere. I et foranderligt arbejdsmiljø med mange selvstændige opgaver skal du derfor på en professionel måde kunne prioritere og planlægge langsigtede processer og samtidig håndtere akut opståede udfordringer.

Arbejdet foregår i et internationalt forskningsmiljø og engelsk er i høj grad en del af det daglige arbejdssprog. Tillige er det vigtigt med gode danskkundskaber og kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold.  

Kvalifikationer:  

Vi forventer at:  

  • Du er AC´er med stor erfaring inden for administration og projektstyring.  
  • Du har erfaring fra en lignende stilling, og erfaring fra et forskningsmiljø samt administration af fondsbevillinger vil være at foretrække.  
  • Du er vant til at arbejde med tal og økonomistyring  
  • Du har stærke analytiske evner der sætter dig i stand til selvstændigt at varetage komplekse opgaver.
  • Du viser selvledelse, selvstændighed og tager ansvar.  
  • Du er ansvarlig, struktureret, god til at bevare overblikket og god til at følge tingene til dørs.  
  • Du er kommunikerende, venlig og hjælpsom.  
  • Du er interesseret og engageret i at arbejde i et internationalt forskningsmiljø.  
  • Du trives i et miljø, hvor dagsordener og opgaver hastigt kan forandres.  

Ansættelsesvilkår  

Stillingen er tidsbegrænset indtil 31.12.2019 med mulighed for forlængelse derefter. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Ansættelsen sker efter gældende overenskomst mellem finansministeriet og AC. Du indplaceres som specialkonsulent og der vil blive forhandlet tillæg efter kvalifikationer.  

Tiltrædelse  

Stillingen er ledig til besættelse 1. august 2018 eller snarest derefter.  

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til centerleder, Professor Carsten Rahbek, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima tlf. 40963967 eller e-mail crahbek@snm.ku.dk  

Skriftlig ansøgning bilagt CV, tre referencer, kopi af eksamensbeviser m.v skal være instituttet i hænde senest den 21. juni 2018. Ansøgning skal sendes elektronisk med bilag via KU’s jobportal – Søg stillingen: https://bit.ly/2J2556b. Der vil blive holdt samtaler d. 25-26 juni.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.  


For yderligere oplysninger om Center for Makroøkologi, Evolution og Klima: www.macroecology.ku.dk

Statens Naturhistoriske Museum er Danmarks hovedmuseum for zoologi, botanik og geologi. Museet har til opgave – gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling – at belyse både Danmarks og hele klodens naturhistorie. Museet har ca. 400 ansatte. Yderligere oplysninger kan findes på museets hjemmeside www.snm.ku.dk

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.