Reports and publications

2018

Forside af rapporten

Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål

(Recommendations for transition and management of forest for biodiversity conservation)

Møller, P. F., Heilmann-Clausen, J.,  Johannsen, V. K., Buttenschøn, R. M., Schmidt, I. K., Rahbek, C., Bruun, H. H., og Ejrnæs, R. (2018) Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål. Udarbejdet for Naturstyrelse. De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, Energi-, Forsyning- og Klimaministeriet. 86 s.

Download

Forside af rapportenv

Note: Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra KU og AU

(Designation of state forest for biodiversity conservation: Comparison of proposal from the Nature Agency with recommendations of Copenhagen and Aarhus Universities)

Petersen, A.H., J. Bladt, H.H. Bruun, R. Ejrnæs, J. Heilmann-Clausen og C. Rahbek (2018): Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer: Sammenligning af Naturstyrelsens forslag med anbefalingerne fra KU og AU

Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 9 s.

Download

Forside af rapporten

Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter

 

(Possibilities on Danish Nature Agency lands for better achievement of 2020 biodiversity targets for threatened species)

 

Buchwald, E. and Heilmann-Clausen, J. (2018): Muligheder på Naturstyrelsens arealer for bedre opfyldelse af 2020-mål for truede arter. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 67 sider plus 47 sider bilag.

Download

2017

Forside af rapporten

Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer

(Biological recommendations on the designation of state forest for biodiversity conservation)

Petersen, A.H., J. Bladt, H.H. Bruun, R. Ejrnæs, J. Heilmann-Clausen og C. Rahbek (2017): Biologiske anbefalinger om udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer. Forskningsbaseret rådgiv-ning fra Københavns og Aarhus Universiteter i forbindelse med regeringens Naturpakke. Center for Ma-kroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 40 s.

Download

Forside af rapporten

Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy

(Status and management of Alcon Blue in National Park Thy)

Kelager, Andreas, Bruun, Hans Henrik, Nash, David R., Tøttrup, Anders P. (2017): Status og forvaltning af Ensianblåfugl i Nationalpark Thy. Videnskabelig rapport. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. 79 sider.

Download

2016

Forside af rapporten

Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene

(Identification of species and habitat types in the 2020 biodiversity targets)

Buchwald, E. and Heilmann-Clausen, J. (2016): Identifikation af arter og naturtyper i 2020 biodiversitetsmålene. Med særligt henblik på Naturstyrelsens arealer. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 30 sider. 

Download

Forside af rapporten

Bevarelse af biodiversitet i de danske skove

(Conserving biodiversity in the Danish forests)

Petersen, A.H., T.H. Lundhede, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, B.J. Thorsen, N. Strange og C. Rahbek (2016): Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove. En analyse af den nødvendige indsats, og hvad den betyder for skovens andre samfundsgoder.  Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 110 sider.

Download

2015

Forside af rapporten

Program for Basisregistrering og naturovervågning i Nationalpark Thy

(Program for baseline and long-term biodiversity monitoring in Nationalpark Thy)

Heilmann-Clausen, J., Larsen, J. C., Pedersen, L., Vistisen, K., Iversen, L. L., Kielgast, J., Bruun, H. H., Hermansen, B., Pedersen, O., Sand-Jensen, K. og Tøttrup, A. P. (2015): Program for Basis registration and nature monitoring in Nationalpark Thy. Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet. 88 sider.

Download

2014

Forside af rapporten

Biodiversitetskort for Danmark

(Biodiversitymap for Denmark)

Ejrnæs, R., Petersen, A.H., Bladt, J., Bruun, H.H., Moeslund, J.E., Wiberg-Larsen, P. and Rahbek, C. (2014): Biodiversitetskort for Danmark. Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. Udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. 100 sider.

Download

2012

Forside af rapporten

Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger

(Conservation of the Biodiversity in Denmark

An Analysis of Effort and Costs)

Højgård, A.H, Strange, N., Anthon, S., Bjørner, T.B. and Rahbek, C. (2012): Bevarelse af biodiversiteten i Danmark. En analyse af indsats og omkostninger. Arbejdspapir 2012:2. De Økonomiske Råd. 107 sider.

Download

Danmarks Natur Frem mod 2020

The biodiversity in Denmark is under a lot of pressure, several reports conclude. There is a need to define a number of areas in the country where nature comes first, receives more space and better care.

Several researchers from Center for Macroecology, Evolution and Climate together with a total of 42 researchers have written a report that recommends a list of specific initiatives to halt the loss of biodiversity.

Author: Carsten Rahbek, professor and leader for Center for Macroecology, Evolution and Climate, University of Copenhagen, crahbek@sund.ku.dk

Download the report

2005

Forside af rapporten

Naturværdier i Danske Nationalparker

(Nature values in Danish national parks)


Petersen, A.H., Larsen, F.W., Rahbek, C. Strange, N. og Lund, M.P. (2005) Naturværdier i Danske Nationalparker. En kvantitativ analyse af den biologiske mangfoldighed i potentielle danske nationalparker. Center for Makroøkologi, Københavns Universitet. 136 sider.

Download