Biodiversitetssymposiet 2017 – University of Copenhagen

CMEC DANSK > Konferencer > Biodiversitetssymposie...

Biodiversitetssymposiet 2017

oplæg

Tak for i år

Det fjerde Biodiversitetssymposium fandt sted d. 1. og 2. februar 2017 på Københavns Universitet.

Symposiet var en stor succes med mere end 340 tilmeldte. Deltagerne talte blandt andet forskere, naturforvaltere, konsulenter og beslutningstagere fra både den private og offentlige sektor.

Download materialer


Program og abstracts 


Keynote speakers

Professor James Bullock, Centre for Ecology and Hydrology, NERC
Wait for natural dispersal or assist migration?

Finn Danielsen, NORDECO
Citizen Science – hvordan kan data bruges i naturforvaltningen? (.pdf)

Dr Francine Hughes, Anglia Ruskin Universitet
Monitoring approaches to open-ended restoration projects (.pdf)

Kaj Sand-Jensen, Københavns Universitet
Biodiversitets højdepunkter i ferskvand – nu med baggrund

Anne Sverdrup-Thygeson, Norwegian University of Life Sciences
Experimental evidence to inform forest conservation (.pdf)

Mette Termansen, Århus Universitet
Udvikling og afprøvning af metode til modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer med henblik på kortlægning af synergier og konflikter ved arealtiltag

Frans Vera 
Erfaringer med open-ended naturforvaltning af store græssere i Europa


Oplæg

Spredning: Kan assisteret migration være nødvendig når artspuljerne er forandret?

Citizen Science: Hvordan kan data bruges i naturforvaltningen?

Økosystem funktioner og biodiversitet

Open-ended naturgenopretning - med og uden store dyr

Her går det godt ”: Succeshistorier fra arts- og naturforvaltningen

Økologisk rum: Kan vi beskrive biodiversiteten uden at tælle alle arterne?

Miljøøkonomi og omkostningseffektiv naturforvaltning

Ny natur: Kan man lave ny natur fra scratch? - og hvordan?

Evidensbaseret naturforvaltning

Oplæg og debat

illustration

Oplæggende på Symposiet blev undervejs illustreret af Frits Ahlefeldt-Laurvig. Alle illustrationer er tilgængelige på Flickr under CreativeCommons By-ND licens. Find dem på Flickr.