Natur- og Landbrug - en ny start – University of Copenhagen

18. april 2013

Natur- og Landbrug - en ny start

Natur- og Landbrugskommissionen har efter et års arbejde afrapporteret til regeringen. Resultatet er en rapport på 120 sider med 44 anbefalinger og 144 konkrete forslag til forandringer. Med rapporten lægger kommissionen op til at give naturen i Danmark et markant løft, gennemføre en ny miljøregulering af landbruget og give et væsentligt bidrag til at skabe ny vækst og udvikling i landbrugserhvervet.

Professor Carsten Rahbek fra CMEC er en af de 12 uafhængige medlemmer af kommissionen, som har udarbejdet rapporten.

Se rapporten her