Coronavirus Information på dansk / Information in English

Videnskabelige foreninger må forny sig – University of Copenhagen

21. august 2013

Videnskabelige foreninger må forny sig

Dansk ph.d. studerende sparker liv i international videnskabsforening

Tiden er ved at løbe fra de klassiske, videnskabelige foreninger, hvis de skal tiltrække yngre medlemmer. Danske ph.d.studerende Peter Søgaard Jørgensen fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er headhuntet af én af dem for at hjælpe foreningen med at forny sig.

Peter Søgaard Jørgensen bliver det yngste bestyrelsesmedlem i The International Association of Ecology. Fotograf Victor Tzvetanov Yakimov

- Det har ikke altid været en lige høj prioritet for internationale videnskabsforeninger  at sikre engagement fra de yngre generationer, som ellers spiller en vigtig rolle i at styrke det videnskabelige samfund fremadrettet. Det forsøger vi nu at ændre ved at skabe en bedre og mere moderne platform for de unge, hvor de kan afprøve deres ideer og udvikle deres kompetencer, fortæller Peter Søgaard Jørgensen. Han har brugt de sidste tre år på at udvikle den online platform The International Network of Next-Generation Ecologists, som skal integrere forskere tidligt i deres karriere i det internationale videnskabelige samfund.

Initiativet har fra start fået opbakning fra det internationale samfund igennem The International Association of Ecology (INTECOL). Formand Alan Covich er ikke i tvivl om betydningen af at integrere de unge biologer bedre i foreningen: 

- Vigtigheden af de unge forskere er ikke til at komme uden om. For eksempel er de de eneste, som kan videreføre langsigtede studier. Uden disse langtidsundersøgelser, mister vi indsigt i, hvordan naturlige og menneskelige processer påvirker Jorden. Derfor må vi sørge for, at forskere har gode muligheder for at deltage i det internationale samfund tidligt i deres karriere.

Det er ikke nok at udveksle viden hvert fjerde år
Traditionelt set samler videnskabelige foreninger sine medlemmer en gang om året, eller som i tilfældet med INTECOL hvert fjerde år, til en stor enkeltstående konference, men i dag skal der mere til at engagere de yngre medlemmer og dermed næste generation af forskere.

- Unge forskere har brug for et netværk, hvor de løbende kan udveksle erfaringer og få støtte til at udvikle deres karriere. Ideen har derfor været at udvide og forbedre foreningens aktiviteter fra at bestå af enkeltstående begivenheder til at være en levende platform på internettet, hvor yngre forskere kan  rådgive hinanden og få nye kompetencer. Så er de også bedre klædt på til at deltage i selve konferencerne, forklarer Peter Søgaard Jørgensen, som til daglig er ph.d.-studerende i Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet. 

The International Association of Ecology, der har forenet nationale videnskabelige selskaber  siden 1967, afholder deres næste konference den 18.-24. august 2013 i London, og her kan Peter Søgaard Jørgensen se frem til at blive det hidtil yngste medlem af foreningens bestyrelse. Han er glæder sig til de nye aktiviteter, der er målrettet de unge. Blandt andet vil konferencen byde på nogle kreative og utraditionelle præsentationer i den populære ”PechaKucha”-stil, som udfordrer oplægsholderen til at skære emnet  helt ind til benet.

- Den vigtigste udvikling er dog, at vi har fået kontakt til de yngre forskere  og bygget bro til det etablerede faglige miljø. Det giver både de unge en mulighed for at udvikle deres karriere og foreningen en mulighed for at forny sig, afslutter Peter Søgaard Jørgensen.

Kontakt:

Peter Søgaard Jørgensen, Ph.d.-studerende ved Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet, psjorgensen@snm.ku.dk, Mobil: 60249579

The International Network of Next-Generation Ecologists

The International Association of Ecology