Coronavirus Dansk / English

Katherine Richardson iblandt 15 forskere og eksperter bag FN rapport om Bæredygtig udvikling – University of Copenhagen

4. januar 2017

Katherine Richardson iblandt 15 forskere og eksperter bag FN rapport om Bæredygtig udvikling

Bæredygtig Udvikling

Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima er blandt de 15 forskere og eksperter, udpeget af Ban Ki-Moon, der skal skrive FN´s Global Sustainable Development Report.

Katherine Richardson er blandt de 15 forskere og eksperter, der er udpeget til at skrive den første FN rapport om status på arbejdet med FN's SDG (Foto: Erik Mousing)

Vi er meget stolte over at professor Katherine Richardson fra CMEC, SNM, og leder af Sustainability Science Center, er blandt den gruppe af forskere og eksperter, der skal skrive FN’s Global Sustainable Development Report.

Den næste Global Sustainable Development Report vil blive udgivet i 2019. Det bliver den første i en serie af rapporter, som skal udkomme hvert fjerde år for at holde øje med udviklingen af målene i Agenda 2030, de såkaldte Sustainable Development Goals, eller SDG’s.

Læs hele pressemeddelelsen

(Eksternt link på engelsk)