Grundforsknings-midler til CME – University of Copenhagen

10. februar 2009

Grundforsknings-midler til CME

Grundforskningsmidler til at etablere et nyt Grundforskningscenter: "Center for Makroøkologi, Evolution og Klimaforandringer.

Formålet med den nye forskning på Center for Makroøkologi, Evolution og Klimaforandringer er at finde naturens grundlove for, hvad der bestemmer fordelingen af liv på Jorden. Forskningen fokuserer på dyr og planter og deres interaktion med geofysiske og klimatiske faktorer. Forskerne vil gennem anvendelse af nogle af verdens største databaser over arters udbredelser, de nyeste teknikker inden for GIS ("Geographical Information Systems") og bioinformatiske redskaber kombineret med en hel ny type af statistiske simuleringsmodeller udviklet af forskerene bag centeret forsøge at identificere detaljerne i de geografiske mønstre af fordeling af liv på Jorden og afdække de mekanismer (~ naturlove), som forårsager disse.
Verdens seks milliarder menneskes forbrug af naturens ressourcer og plads har ført til tab af levesteder med masseuddøen af arter og tab af økosystemydelser til følge. Globale klimaændringer medfører nye forandringer og forstærker de negative effekter af andre faktorer. Centeret vil frembringe den viden, der er forudsætningen for en data- og vidensbaseret håndtering af den igangværende biodiversitetskrise (masseuddøen af arter) og tab af økosystemydelser samt for at kunne forudsige (og afhjælpe) evt. negative effekter af klimaforandringer.
Centerleder er professor Carsten Rahbek, Biologisk Institut, Københavns Universitet.