Seminar: Fremtidens fugleovervågning i Danmark – University of Copenhagen

14. januar 2010

Seminar: Fremtidens fugleovervågning i Danmark

Michael Krabbe Borregaard og Anders P. Tøttrup deltager in et seminar arrangeret af Dansk Ornitologisk Forening BridLife-Denmark den 14. januar 2010. Emnet for seminaret er Fremtiden fugleovervågning i Danmark og Michael bidrager med et foredrag med titlen: Kan man følge ændringer i en bestand ved at overvåge udbredelsen?