Brian MacKenzie er dansk delegat ved ICES' videnskabskomités møde: – University of Copenhagen

04. maj 2011

Brian MacKenzie er dansk delegat ved ICES' videnskabskomités møde:

Brian MacKenzie (CMEC) deltager som delegeret for Danmark i et møde d. 3.-5. maj 2011 i København i videnskabskomitéen under "The International Council for the Exploration of the Sea". 

Denne gruppe er videnskabeligt hovedorgan for ICES og leverer oversøisk marint videnskabeligt arbejde indenfor områderne fiskeri, marinøkologi, oceanografi og miljøkvaliteten af Nordatlanten.

To af emnerne på dagsordenen er ICES' strategier vedrørende klimaændringers effekt på det marine miljø og økosystem samt biodiversiteten.